sản xuất ống thép của VN tăng cường trong 8 tháng

Theo hiệp hội Thép nước ta (VSA), sản xuất ống thép của những member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% đối với cùng kỳ năm 2016.

Theo report tổng quan thực trạng Thị Trường ống thép mạ kẽm hòa phát tại hà nội của cộng đồng Thép việt nam (VSA), trong 8 tháng đầu năm, chế tạo ống thép của những member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

Lượng bán sản phẩm đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% đối với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

vào tháng 8/2017, sản xuất ống thép của những member đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% đối với cùng kỳ 2016. Sản lượng bán sản phẩm ống thép của các thành viên VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

xuất khẩu   Mạ kẽm tại Hà Tĩnh  ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% đối với tháng 7/2017, gấp 2 lần đối với cùng kỳ thời gian trước.

Tới thời điểm tháng 8/2017, thị phần thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu Thị phần ống thép với lượng chế tạo đạt 383.000 tấn, bán hàng đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% Thị trường, lượng sản xuất đạt 242.393 tấn, bán sản phẩm đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% Thị Trường.

Theo ghi nhận, thị phần của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% đối với tháng 7/2017; Thị Trường thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% đối với tháng 7/2017; Thị Trường thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% so với tháng 7/2017. đc biết, 7 tháng đầu xuân năm mới 2017, giá thép đã điều chỉnh tăng 4 lần.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng