Hướng dẫn các đèn led hiển thị vật dụng in HP P1160

Bảng điều khiển lắp thêm in bao gồm bốn đèn và hai nút. HP LaserJet

thứ in 1320nw có thêm ánh sáng ở đầu bảng điều khiển. những ánh sáng tạo ra

những dòng chấp thuận trạng thái sản phẩm in của bạn.

1 Đèn ko dây (chỉ máy in HP LaserJet 1320nw): khi đèn không dây bật sáng, 1

kết nối không dây đã được thiết lập. khi đèn không dây tắt, hoạt động không dây là

tàn tật. lúc đèn ko dây nhấp nháy, thứ in đang phấn đấu thiết lập một mạng ko dây

kết nối.

2 Đèn toner: lúc mực in tốt, đèn Toner sẽ sáng. lúc hộp mực in hết

thiết bị in hoặc khi hộp mực in rỗng, đèn Toner nhấp nháy.

3 Đèn chú ý: Cho biết khay tiếp mực trống, cửa hộp mực in mở, hoặc

các lỗi khác tồn tại. Xem trang thông tin về thiết bị in để biết thêm thông tin.

4 Đèn sẵn sàng: Cho biết trang bị in đã sẵn sàng để in.

Nút và đèn 5 GO: Để in trang Demo hoặc để tiếp tục in lúc tiêu dùng nguồn cấp dữ liệu thủ công

, bấm và nhả nút GO. Để in trang cấu hình, bấm và giữ phím GO

trong 5 giây.

6 Nút CANCEL: Để hủy lệnh in hiện đang in, nhấn nút CANCEL.

ưa chuộng Xem mô hình ánh sáng trạng thái để giới thiệu thông tin các chiếc ánh sáng.

những trang đặc trưng nằm trong bộ nhớ của thiết bị in. các trang này giúp bạn chẩn đoán và giải quyết vấn đề sở hữu trang bị in.

Trang trình diễn:

Trang Demo chứa những ví dụ về văn bản và đồ hoạ. Để in trang Demo, nhấn và

liền phát hành GO lúc thiết bị in đã sẵn sàng (đèn Sẵn sàng bật) và ko in.

Trang cấu hình

Trang cấu hình liệt kê những cài đặt bây giờ và cất 1 báo cáo nhật ký. Bạn vững chắc in

trang cấu hình từ thiết bị in, lắp thêm chủ web nhúng hoặc Hộp công cụ HP.

Để in trang cấu hình từ trang bị in, nhấn GO trong 5 giây, cho đến khi ánh sáng màu vàng

bật lên, lúc thứ in đang ở trạng thái sẵn sàng.

Đánh mạnh Đảm bảo rằng bạn giữ nút GO trong ít hơn 10 giây.

tập trung Bạn cũng Chắn chắn lấy thông tin mang trong nhật ký buổi lễ và trang cấu hình

thông qua HP Toolbox mà ko cần in những trang. Xem sử dụng Hộp công cụ HP để biết thêm

thông tin.

Trang trạng thái nguồn cấp dưỡng

Trang Trạng thái chế tạo cung cấp thông tin về hộp mực in được cài đặt trong

sản phẩm công nghệ in, lượng mực còn lại trong hộp mực in và số lượng trang

và các làm việc in đã được xử lý. Trang Trạng thái tiếp tế cũng thêm vào lệnh

và thông tin tái chế. Trang Trạng thái Nguồn cung cấp tự động in lúc bạn in một

trang cấu hình từ bảng điều khiển.

Trang cấu hình mạng

GHI CHÚ Trang Cấu hình Mạng chỉ với trên HP LaserJet 1320n,

sản phẩm in HP LaserJet 1320tn, và sản phẩm công nghệ in HP LaserJet 1320nw.

1 trang Cấu hình Mạng in bất cứ lúc nào 1 trang cấu hình vật dụng in được in. Bạn

cũng chắc hẳn in trang Cấu hình Mạng bằng biện pháp nhấn nút Đặt lại Mạng ở

phía sau máy in (xem hình 7.4. Nút Reset Mạng).

Trang Cấu hình Mạng chế tạo thông tin về cấu hình mạng,

bao gồm liên hệ IP, sửa đổi firmware, thống kê mạng, thông tin giao thức, và vì thế

trên. Trang Cấu hình Mạng sẽ tự động in lúc bạn in cấu hình

trang từ bảng điều khiển