Danh hiệu Chevrolet Howard Đại học sinh viên ‘Discover the Unexpected’

Các lĩnh vực báo chí và truyền thông tiếp tục phát triển từng ngày. Điều quan trọng là cho thế hệ tiếp theo của các nhà báo để có thể trình bày những tin tức trong một cách đó là cảm hứng và sáng tạo.

Để giúp học sinh ở trường báo chí của Đại học Howard đạt đến cấp độ tiếp theo, Chevrolet hợp tác với Hiệp hội Báo chí Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Howard cho “những khám phá bất ngờ” chương trình. MC Lyte phục vụ như là các máy chủ như sinh viên Brandi Montgomery, Victoria Jones, Sidnee King, và Tatyana Hopkins tất cả các chia sẻ kinh nghiệm của họ về thực tập cho các ấn phẩm trên cả nước.

Kiểm tra hình ảnh độc quyền dưới đây:

gm-1