Category Archives: Xe Hơi Tổng Hợp

Khái niệm hộp phối quang ODF & tính năng

1. Hộp phối quang ODF là gì: Hộp phối quang hay giá phân phối cáp quang (ODF) là viết tắt của Optical Distribution Frame.hộp phối quang đc sử dụng như là nơi để tập kết, bảo vệ các mối hàn cáp quang, phân phối các kết nối quang đến các dòng thiết bị khác như modem quang hoặc converter quang (Bộ chuyển

Read More

Tạo recovery cho máy tính – Nhấn F11 để restore có một chương trình sao lưu phục hồi ổ đĩa hoàn chỉnh

Nếu mình muốn có một chương trình sao lưu phục hồi ổ đĩa hoàn hảo, đồng thời cũng muốn đoạn tuyệt hẳn với hệ điều hành DOS cổ lỗ thì True Image 8.0 đó là sự lựa chọn. ứng dụng này về tính năng thì sánh ngang ứng dụng vốn đc sử dụng thịnh hành

Read More