căn hộ 2 phòng nghỉ, Penthouse của dự án kim long season mỹ khê, Đà Nẵng

Giới thiệu các loại diện tích quy hoạnh, thiết kế căn hộ cao cấp loại studio, căn hộ chung cư cao cấp 1 phòng ngủ, và chung cư 2 phòng ngủ, Penthouse của Dự Án BĐS kim long season my khe, Đà Nẵng

1. căn hộ Studio

căn hộ kim long season mỹ khê có diện tích và thiết kế là: 48 m2

Thiết kế căn hộ cao cấp Studio kim long season my khe

2. nhà ở 1 phòng ngủ

căn hộ chung cư cao cấp 1 phòng ngủ kim long season có diện tích và thiết kế là: 59 m2

Thiết kế chung cư 1 phòng ngủ kim long season mỹ khê

3. chung cư 2 phòng nghỉ

nhà ở 2 phòng nghỉ kim long season my khe có diện tích quy hoạnh và thiết kế là: 100 m2

Thiết kế chung cư 2 phòng ngủ kim long season
 

4. căn hộ cao cấp Penthouse:

(Đang cập nhật)

vị trí chung cư trên mặt phẳng tầng

thu xếp căn hộ chung cư cao cấp tại mặt phẳng từ tầng 5 – 11

 

Tầng 5 -11

 

bố trí chung cư tại mặt phẳng từ tầng 12 – 29

 

Tầng 12 – 19