Author Archives: Nguyễn Hiệp

Tổng kết Quý II và đường lối hoạt động 6 tháng cuối năm của AVU&C

thực hành quyết nghị Đại hội Hiệp hội toàn thể nhiệm kỳ I (2014-2019) công ty ngày 20/12/2014 và nghị quyết số 01- NQ/ BTV họp ngày 15/01/2015, Hiệp hội những trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVU&C) được cấp con dấu và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/3/2015. đến giờ

Read More