Author Archives: Nguyễn Hiệp

Đổi mới thành hay bại là bởi vì lựa chọn, quyết định của các thày, cô

niên học 2014-2015 là năm trước hết, toàn lĩnh vực giáo dục và tập huấn (GD&ĐT) tụ hội triển khai Chương trình, kế hoạch hành động thực hành quyết nghị số 29 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng đề xuất CNH, HĐH trong điều kiện

Read More